1.350.000 

Điện thoại IP KX-HDV230, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN gigabit, 6…

990.000 

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN PoE,…

880.000 

Điện thoại IP KX-HDV100, màn hình hiển thị số 2,3", 1 cổng LAN, 1 tài…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT670, màn hình hiển thị số 7", 2 cổng LAN Gigabit, 6…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT248, màn hình hiển thị số 4,4", 2 cổng LAN Gigabit, 6…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT136, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 4 tài khoản…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT133, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 4 tài khoản…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT123, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 2 tài khoản…

Liên hệ

Điện thoại IP KX-UT113, màn hình hiển thị số, 1 cổng LAN, 2 tài khoản…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS935: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS881: Hiển thị số gọi đến, Lưu lại số gọi đến và gọi…

280.000 

Điện thoại bàn Panasonic KX-T37. Hiển thị số gọi đến. Loa ngoài đàm thoại 2…

320.000 

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC906. Hiển thị số gọi đến. Loa ngoài đàm thoại 2…

Liên hệ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC918. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC912. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC911. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC925, hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC929, hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm…