Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện Thoại Cloud

Grandstream cung cấp giải pháp quản lý cấu hình hàng 10000 điện thoại Cloud chỉ trong giây lát, Quản lý không giới hạn số lượng điện thoại IP thông qua đám mây (Cloud)

- Monitor giám sát toàn bộ tình trạng hoạt động của điện thoại từ bất kỳ đâu

- Mỗi khi điện thoại lõi hỏng, thay thay đổi cấu hình chỉ mất có vài giây là bạn xử lý được ngay

- Tất cả các dòng điện thoại IP dưới đây đều hỗ trợ cài đặt qua Cloud

- Hỗ trợ phần mềm miễn phí cài đặt riêng trong hệ thống mạng khách hàng

- Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại: Quản lý điện thoại qua Cloud

Điện thoại Cloud

Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang