Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP801, Cự ly lên tới 5km, Kết nối tới 9…

Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP922, Cự ly lên tới 8km, Kết nối tới 90…

Liên hệ

Điện thoại trên biển ALCON CT458Y, Cự ly lên tới 200 KM, dùng kéo dài…

Liên hệ

Điện thoại kéo dài Senao 258, Kết nối lên đến 15 tay con, Gọi nói…