3.150.000 

Điện thoại IP GXP2160 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái,…

2.560.000 

Điện thoại IP GXP2140 với 4 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

1.050.000 

Điện thoại IP ES210P, chuẩn SIP, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm…

1.050.000 

Điện thoại IP GXP1165 với 1 tài khoản, hỗ trợ PoE, Hiển thị số gọi…

890.000 

Điện thoại IP GXP1160 với 1 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

2.550.000 

Điện thoại IP GXP2200 với 6 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

8.500.000 

Điện thoại IP Video GXV3175. Hỗ trợ thoại IP có hình chất lượng cao, Màn…

1.500.000 

Điện thoại IP GXP2100 với 4 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

2.900.000 

Điện thoại IP GXP2124 với 4 tài khoản, 24 phím trạng thái, Đàm thoại 5…

1.800.000 

Điện thoại IP GXP2120 với 6 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

1.680.000 

Điện thoại IP GXP2110 với 4 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

5.500.000 

Điện thoại video call GXV3140. Hỗ trợ video, Skype, facebook.., thẻ nhớ SD, jack cắm…

950.000 

Điện thoại IP GXP1400, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng,…

3.500.000 

Điện thoại IP không dây có hỗ trợ chuông và rung, liên lạc qua wifi,…

890.000 

Điện thoại IP GXP280 với 1 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

890.000 

Điện thoại IP ES210, Chuẩn SIP, 2 cổng mạng, Cổng cắm tai nghe RJ9, Âm…