Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Hiện số gọi đến

Xem như là Danh sách Dạng lưới

Sản phẩm 1-25 of 28

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
 1. KX-TS906 - Điện thoại bàn Panasonic có hiện thị số

  621.000 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC906. Hiển thị số gọi đến. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, Giữ cuộc gọi, Làm máy tính mini, Báo thức. 10 phím gọi nhanh. Nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 2. KX-TG6461 - Điện thoại kéo dài Panasonic, Cho phép phát thông báo khi đi vắng và để lại lời nhắn, Mất điện vẫn dùng được

  2.507.000 ₫
  Điện thoại KX-TG6461: Gồm 1 mẹ cố định và 1 tay con di chuyển - Mất điện vẫn dùng được máy mẹ - Ghi âm để lại lời nhắn - Loa ngoài - Mở rộng tối đa 6 tay con - Hiển thị và lưu 50 số gọi đến - Chuông báo đa âm - Danh bạ 100 tên - 5 nút gọi nhanh Tìm hiểu thêm
 3. Điện thoại Panasonic KX-TS880 (Hiện số gọi đến - Jack cắm tai nghe)

  989.000 ₫
  Điện thoại KX-TS880: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa ngoài - Khóa di động liên tỉnh - Jack căm tai nghe - Đèn báo gọi đến - 3 phím gọi nhanh - Điều chỉnh âm lượng và chuông điện tử Tìm hiểu thêm
 4. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512-6 (6 tay con không dây)

  4.636.800 ₫
  Điện thoại Panasonic KX-TG2512-6: 6 tay con di động - Gọi giữa các tay con - Chuyển máy giữa các tay con khi có cuộc gọi đến, Nhiều kiểu chuông tùy chọn - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 5. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512-5 (5 tay con không dây)

  3.864.000 ₫
  Điện thoại Panasonic KX-TG2512-5: 5 tay con di động - Cho phép mở rộng tối đa 6 tay con - Gọi giữa các tay con - Chuyển máy giữa các tay con khi có cuộc gọi đến, Nhiều kiểu chuông tùy chọn - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 6. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512-4 (4 tay con không dây)

  3.082.000 ₫
  Điện thoại Panasonic KX-TG2512-4: 4 tay con di động - Cho phép mở rộng tối đa 6 tay con - Gọi giữa các tay con - Chuyển máy giữa các tay con khi có cuộc gọi đến, Nhiều kiểu chuông tùy chọn - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 7. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512-3 (3 tay con không dây)

  2.346.000 ₫
  Điện thoại KX-TG2512-3: 3 tay con di động - Cho phép mở rộng tối đa 6 tay con - Gọi giữa các tay con - Chuyển máy giữa các tay con khi có cuộc gọi đến, Nhiều kiểu chuông tùy chọn - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 8. Điện thoại Panasonic KX-TSC935 (Hiện số gọi đến)

  644.000 ₫
  Điện thoại KX-TS935: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa ngoài - Đèn báo gọi đến - 8 phím gọi nhanh - Điều chỉnh âm lượng và chuông điện tử, Tìm hiểu thêm
 9. Điện thoại Panasonic KX-TSC881 (Hiện số gọi đến)

  897.000 ₫
  Điện thoại KX-TS881: Hiển thị số gọi đến, Lưu lại số gọi đến và gọi đi - Đàm thoại loa ngoài - Đèn báo có điện thoại gọi đến - 10 phím gọi nhanh - Điều chỉnh âm lượng chuông Tìm hiểu thêm
 10. KX-T37 - Điện thoại bàn Panasonic

  253.000 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-T37. Hiển thị số gọi đến. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, Giữ cuộc gọi, Màn hình phát sáng khi có cuộc gọi đến. Nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 11. KX-TSC918 - Điện thoại bàn Panasonic

  517.500 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC918. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, Giữ cuộc gọi, Làm máy tính mini, Báo thức. Nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 12. KX-TSC912 - Điện thoại bàn Panasonic

  517.500 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC912. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, Giữ cuộc gọi, Làm máy tính mini, Báo thức. Nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 13. KX-TSC911 - Điện thoại bàn Panasonic hiển thị số

  425.500 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC911. Hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, Giữ cuộc gọi, Làm máy tính mini, Báo thức. Nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 14. KX-TSC929 - Điện thoại bàn Panasonic

  552.000 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC929, hiển thị số gọi đến, gọi đi. Loa ngoài đàm thoại 2 chiều, nhiều kiểu chuông lựa chọn, Cấm gọi đường dài, di động... Tìm hiểu thêm
 15. KX-TSC83 - Điện thoại bàn Panasonic hiển thị số

  471.500 ₫
  Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC83: Hiển thị số gọi đến, Lưu lại số gọi đến và gọi đi. Đàm thoại loa ngoài. Đèn báo có điện thoại gọi đến. Điều chỉnh âm lượng chuông Tìm hiểu thêm
 16. Điện thoại LG LKA220

  506.000 ₫
  Điện thoại cố định LG LKA220. Hiển thị số gọi đến. Nhớ 80 cuộc gọi đến. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa âm sắc. Nút gọi thoại quay số rảnh tay không cần nhấc tổ hợp. 3 phím nhớ gọi nhanh. Tìm hiểu thêm
 17. KX-TG8280 - Điện thoại kéo dài Panasonic 2 line đầu vào

  3.979.000 ₫
  Điện thoại KX-TG8280: Sản phẩm 2 line đầu vào. Hai bàn phím. Kết nối 6 tay con. Nhạc chuông đa âm sắc với 20 kiểu. Danh bạ 200 tên và số điện thoại. Đàm thoại hội nghị 3 phương thức. Màn hình màu. Tìm hiểu thêm
 18. KX-TG7341 - Điện thoại kéo dài Panasonic

  1.840.000 ₫
  Điện thoại KX-TG7331: Thân mẹ có bàn phím và 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Chức năng ghi âm để lại lời nhắn - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 19. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6421 (Trả lời tự động)

  1.196.000 ₫
  Điện thoại KX-TG6421: 1 tay con di chuyển - Mở rộng tối đa 6 tay con - Chức năng ghi âm trả lời tự động - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 20. Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2521 - Chức năng phát thông báo khi đi vắng và cho phép để lại lời nhắn

  1.081.000 ₫
  Điện thoại KX-TG2521: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Chức phát thông báo và cho phép để lại lời nhắn - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Tìm hiểu thêm
 21. Điện thoại Panasonic KX-TS3282 (Điện thoại 2 line)

  2.254.000 ₫
  Máy điện thoại 2 line - Đàm thoại hội nghị ba bên với 2 line bên ngoài- Loa ngoài 2 chiều- Lưu 50 số tên và số điện thoại- Màn hình LCD hiển thị số 3 dòng văn bản, 48 ký tự, hiển thị đồng hồ- Hiển thị số gọi đến, 10 số gọi đi- Bàn phím to dễ sử dụng- Khe cắm tai nghe- Phím nhớ gọi nhanh- Mở rộng tới 8 phím gọi nhanh, intercom nội bộ Tìm hiểu thêm
 22. Điện thoại Panasonic KX-T2378 (2 line vào)

  1.334.000 ₫
  Điện thoại KX-T2378 2 line vào: Màn hình hiển thị gọi đến và đi - Đàm thoại 3 bên - Loa ngoài 2 chiều - Đèn báo gọi đến - Jack cắm tai nghe Tìm hiểu thêm
 23. Điện thoại Panasonic KX-TS580 (Hiện số gọi đến)

  805.000 ₫
  Điện thoại KX-TS580: Màn hình hiển thị gọi đến và đi - Loa ngoài đàm thoại 2 chiều - Khóa di động liên tỉnh - 3 phím gọi nhanh - 4 mầu lựa chọn - Nhớ 50 số gọi đến và 20 số gọi đi Tìm hiểu thêm
 24. Điện thoại Panasonic KX-TS600 (Hiện số gọi đến)

  989.000 ₫
  Điện thoại KX-TS600: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa ngoài - Khóa di động liên tỉnh - Jack căm tai nghe - Đèn báo gọi đến - 3 phím gọi nhanh - Điều chỉnh âm lượng và chuông điện tử Tìm hiểu thêm
 25. Điện thoại Panasonic KX-TS560 (Hiện số gọi đến)

  644.000 ₫
  Điện thoại KX-TS520: Bàn phím to dễ sử dụng - Màn hình hiển thị số gọi đến - 3 nút gọi nhanh - Đèn báo cuộc gọi đến - 5 mầu lựa chọn: Đen, trắng, mận, ghi xám, xanh tím than Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

Sản phẩm 1-25 of 28

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang