Liên hệ

Điện thoại KX-TG6421: 1 tay con di chuyển - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Máy điện thoại 2 line - Đàm thoại hội nghị ba bên với 2 line…

880.000 

Điện thoại KX-T2378 2 line vào: Màn hình hiển thị gọi đến và đi -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS580: Màn hình hiển thị gọi đến và đi - Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS880: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS600: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS520: Bàn phím to dễ sử dụng - Màn hình hiển thị số…

Liên hệ

Điện thoại KX-TSC11: Hiển thị số gọi đến và đi - 3 phím gọi nhanh…

5.500.000 

Máy ghi âm điện thoại TCR2000, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…