Liên hệ

Camera video conference Logitech BCC950, Sử dụng cho các cuộc họp hội nghị video chuẩn…

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị IP Max Attach hoạt động qua chuẩn VoIP SIP, Khả năng…