Max-attach – Điện thoại hội nghị IP Clear one phòng họp 8 người

Mã: Max IP

Điện thoại hội nghị IP Max Attach hoạt động qua chuẩn VoIP SIP, Khả năng loại bỏ tiếng ồn tốt, Mở rộng lên đến 4 Micro, Có thể chia ra làm việc ở nhiều phòng riêng biệt làm giảm chi phí giá thành

Liên hệ (giá chưa VAT)