Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại hội nghị IP

Cung cấp các loại điện thoại hội nghị IP:

- Điện thoại hội nghị IP Panasonic, Điện thoại hội nghị IP Polycom, Điện thoại hội nghị IP LG, Điện thoại hội nghị IP Meeteasy.

- Điện thoại hội nghị IP sử dụng với mọi tổng đài IP chuẩn SIP

-> Giải pháp hội nghị đa điểm VoIP và Analog lên tới 30 điểm đồng thời

 

Các dòng điện thoại hội nghị

Điện thoại hội ghị Grandstream *Điện thoại hội nghị Polycom * Điện thoại hội nghị IP *Điện thoại hội nghị Meeteasy *Thiết bị hội nghị truyền hình

Xem như là Dạng lưới Danh sách

14 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

14 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang