9.500.000 

Điện thoại hội nghị IP GAC2500, hội nghị 7 bên đồng thời, Thoại hội nghị…

3.120.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 3000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

2.450.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1000. Gồm 3 mic trên thân và loa lớn.…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000B Ex. Gồm 3 mic trên thân và 2…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

3.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 5000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

2.650.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị VCS754. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc…

13.900.000 

Điện thoại hội nghị SB3014. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc…

4.500.000 

Mic không dây GMD1208, tích hợp 8 microphone bên trong, kết nối không dây wifi…