Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại hội nghị không dây

Bạn có thể thiết lập cuộc họp hội nghị tư bất kỳ đâu thông qua điện thoại di động, thiết lập cuộc họp nhanh chóng đơn giản, âm thanh rõ nét

Điện thoại hội nghị không dây

Các dòng điện thoại hội nghị

Điện thoại hội ghị Grandstream *Điện thoại hội nghị Polycom * Điện thoại hội nghị IP *Điện thoại hội nghị Meeteasy *Thiết bị hội nghị truyền hình

Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang