3.120.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 3000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

2.450.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1000. Gồm 3 mic trên thân và loa lớn.…

Liên hệ

Mic hội nghị audio và video conference MT818, sử dụng cho các phòng họp chất…

Liên hệ

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B với 3 mic ngoài, độ nhậy…

Liên hệ

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B với 3 mic ngoài, độ nhậy…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000B Ex. Gồm 3 mic trên thân và 2…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

3.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 5000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

2.650.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 1000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

Liên hệ

Camera video conference Logitech BCC950, Sử dụng cho các cuộc họp hội nghị video chuẩn…

Liên hệ

Thiết bị hội thảo MID2 HC. Cho phép kết nối các mic hội thảo, mic…

Liên hệ

Thiết bị hội thảo MID HC. Cho phép kết nối các mic hội thảo, mic…

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…

Liên hệ

Mic mở rộng cho điện thoại hội nghị Polycom, Panasonic NT700 và điện thoại hội…

13.500.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 8 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 5 MIC tích hợp sẵn, độ nhậy…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, độ nhậy…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, cho phép…