Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại hội nghị panasonic

Điện thoại hội nghị Panasonic:

- Cho phép thoại Analog và thoại VoIP

- Cho phép ghi âm cuộc họp

- Hiển thị số gọi đến, gọi đi

- Kết nối máy tính sử dụng với các phần mềm gọi điện thoại VoIP


Các dòng điện thoại hội nghị

Điện thoại hội ghị Grandstream *Điện thoại hội nghị Polycom * Điện thoại hội nghị IP *Điện thoại hội nghị Meeteasy *Thiết bị hội nghị truyền hình

Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang