Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations 2 phòng họp 12 người – Không mở rộng MIC

Mã: Soundstation

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp 12 người, có màn hình, không có khả năng mở rộng MIC

Liên hệ (giá chưa VAT)