Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại hội nghị Polycom

Cung cấp các loại điện thoại hội nghị Polycom

- Điện thoại hội nghị Polycom analog

- Điện thoại hội nghị IP Polycom

- Điện thoại hội nghị polycom loại có màn hình, có kết nối máy tính

 

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ - GIẢI PHÁP GIAO BAN TRỰC TUYẾN ONLINE

Các dòng điện thoại hội nghị

Điện thoại hội ghị Grandstream *Điện thoại hội nghị Polycom * Điện thoại hội nghị IP *Điện thoại hội nghị Meeteasy *Thiết bị hội nghị truyền hình

Xem như là Dạng lưới Danh sách

14 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

14 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang