350.000 

Cáp kêt nối điện thoại hội nghị Polycom với PC, gồm 1 đầu 2.5mm kết…

17.900.000 

Điện thoại hội nghị Polycom IP7000, Cho phép kết nối hội nghị VoIP với bất…

12.500.000 

Điện thoại hội nghị Polycom IP5000, Cho phép kết nối hội nghị VoIP với bất…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation Duo, Cho phép kết nối hội nghị với đường…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp…

Liên hệ

Camera video conference Logitech BCC950, Sử dụng cho các cuộc họp hội nghị video chuẩn…

11.900.000 

Điện thoại hội nghị IP polycom soundstation IP 4000 với 3 Mic tích hợp sẵn,…

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…

14.900.000 

Điện thoại hội nghị IP polycom soundstation IP 6000 với 3 Mic tích hợp sẵn,…

Liên hệ

Mic mở rộng cho điện thoại hội nghị Polycom, Panasonic NT700 và điện thoại hội…

14.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom VTX1000 với 3 Mic tích hợp sẵn trên thân máy…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 Ex với 3 Mic tích hợp sẵn trên…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp…

13.500.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 8 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…