Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ

    - Các loại điện thoại hội nghị chất lượng cao Giá Tốt Nhất: Panasonic, Polycom, Meeteasy, Điện thoại hội nghị IP..., Giải pháp họp hội nghị Miễn Phí, không giới hạn không gian đàm thoại, không giới hạn khoảng cách..,

    - Cung cấp các thiết bị thiết lập nhóm hội nghị từ 5 bên lên tối đa 273 bên họp đồng thời, cho phép kết nối với các phòng họp cố định không giới hạn không gian và khoảng cách.

    -> Giải pháp hội nghị nhiều bên lên tới 30 điểm đồng thời

Điện thoại hội ghị Grandstream *Điện thoại hội nghị Polycom * Điện thoại hội nghị IP *Điện thoại hội nghị Meeteasy *Thiết bị hội nghị truyền hình

Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 53

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 1-30 of 53

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang