Liên hệ

Điện thoại IP GXP2260 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái,…

1.850.000 

Điện thoại IP GXP1550, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng,…

2.350.000 

Điện thoại IP GXP1782 với 8 tài khoản, Màn hình mầu, Hội nghị 5 bên,…

2.150.000 

Điện thoại IP GXP1780 với 8 tài khoản, Màn hình mầu, Hội nghị 5 bên,…

1.280.000 

Điện thoại IP GXP1760 với 6 tài khoản, Màn hình mầu, Hội nghị 5 bên,…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2135 với 4 tài khoản, màn hình mầu 2.8", Hiển thị số…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2170 với 6 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

Liên hệ

Điện thoại IP wifi không dây ICW1000G, chuẩn SIP, Jack tai nghe, Cổng USB kết…

7.500.000 

Điện thoại IP Video GXV3275. Hỗ trợ cổng HDMI, Video call, Blutooth, Đồng bộ điện…

4.500.000 

Điện thoại IP Video GXV3240. Hỗ trợ cổng HDMI, Video call, Blutooth, Đồng bộ điện…

2.690.000 

Điện thoại IP GXP2130 với 3 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

3.690.000 

Điện thoại IP GXP2160 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái,…

3.125.000 

Điện thoại IP GXP2140 với 4 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

2.550.000 

Điện thoại IP GXP2200 với 6 tài khoản, Hiển thị số gọi đến, danh bạ…

8.500.000 

Điện thoại IP Video GXV3175. Hỗ trợ thoại IP có hình chất lượng cao, Màn…

3.850.000 

Điện thoại IP Video GXV3000. Hỗ trợ thoại IP có hình chất lượng cao, Màn…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2124 với 4 tài khoản, 24 phím trạng thái, Đàm thoại 5…

5.500.000 

Điện thoại video call GXV3140. Hỗ trợ video, Skype, facebook.., thẻ nhớ SD, jack cắm…