1.400.000 

Điện thoại IP A11, Hỗ trợ 1 tài khoản SIP với 2 cuộc gọi đồng…

1.250.000 

Điện thoại IP WiFI A10W, 1 tài khoản. Hoạt Động Không Dây Qua WiFi, 1…

1.200.000 

Điện thoại IP A10, 1 tài khoản, màn hình 132*52, 2 cổng mạng, Open VPN,…

1.850.000 

Điện thoại VoIP AT620 với 2 tài khoản chuẩn SIP hoặc IAX. Quản lý giao…

1.250.000 

Điện thoại VoIP AT610 với 1 tài khoản chuẩn SIP hoặc IAX. Quản lý giao…