1.290.000 

Điện thoại IP không dây WS290, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh…

1.050.000 

Điện thoại IP ES210P, chuẩn SIP, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm…

1.990.000 

Điện thoại IP không dây WS320, 2 acount Sip, cổng cắm tai nghe RJ9 và…

1.290.000 

Điện thoại IP không dây WS220, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh…

1.550.000 

Điện thoại IP HS118 dùng cho khách sạn cao cấp, chuẩn SIP, 1 cổng mạng,…

1.250.000 

Điện thoại IP HS108 dùng cho phòng tắm khách sạn, chuẩn SIP, 1 cổng mạng,…

1.600.000 

Bàn giám sát 32 phím trạng thái, dùng cho các tổng đài IP, kết hợp…

2.950.000 

Điện thoại IP DS622, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

2.100.000 

Điện thoại IP DS612, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.990.000 

Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.850.000 

Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.200.000 

Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng…

2.720.000 

Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

2.210.000 

Điện thoại IP ES610, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

1.990.000 

Điện thoại IP ES410, 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

1.850.000 

Điện thoại IP ES310, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển…

890.000 

Điện thoại IP ES210, Chuẩn SIP, 2 cổng mạng, Cổng cắm tai nghe RJ9, Âm…