Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại IP Esene

Xem như là Danh sách Dạng lưới

17 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Điện thoại IP ES210 (1 Account SIP - âm thanh HD)

  966.000 ₫

  Điện thoại IP ES210, Chuẩn SIP, 2 cổng mạng, Cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Đồng bộ danh bạ. Dùng với mọi tổng đài IP như Panasonic, Siemens, Asterisk, My Pbx, Grandstream...

  Tìm hiểu thêm
 2. Điện thoại IP không dây WS290 kết nối wifi

  2.967.000 ₫
  Điện thoại IP không dây WS290, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 3. Điện thoại IP ES210-P (1 Account SIP - âm thanh HD - Hỗ trợ PoE)

  1.069.500 ₫
  Điện thoại IP ES210P, chuẩn SIP, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Hỗ trợ PoE, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 4. Điện thoại IP không dây WS220 kết nối wifi

  2.967.000 ₫
  Điện thoại IP không dây WS220, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 5. Điện thoại IP ES310 (2 account SIP)

  4.255.000 ₫
  Điện thoại IP ES310, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Tìm hiểu thêm
 6. Điện thoại IP không dây WS320 (2 account SIP)

  4.577.000 ₫
  Điện thoại IP không dây WS320, 2 acount Sip, cổng cắm tai nghe RJ9 và 3,5mm, 12 phím DSS, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 7. Điện thoại IP HS118 (Dùng cho khách sạn)

  2.185.000 ₫
  Điện thoại IP HS118 dùng cho khách sạn cao cấp, chuẩn SIP, 1 cổng mạng, Âm thanh chuẩn HD, Dùng với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 8. Điện thoại IP HS108 (Dùng cho phòng tắm khách sạn)

  1.127.000 ₫
  Điện thoại IP HS108 dùng cho phòng tắm khách sạn, chuẩn SIP, 1 cổng mạng, Âm thanh chuẩn HD, Dùng với tổng đài IP Grandstream, Asterisk, Panasonic, Siemens, Avaya, Actel... Tìm hiểu thêm
 9. Bàn giám sát 32 phím trạng thái Voice IP ESM32

  3.680.000 ₫
  Bàn giám sát 32 phím trạng thái, dùng cho các tổng đài IP, kết hợp với các điện thoại IP: ES410, ES610, ES620, DS412, DS612, DS622 Tìm hiểu thêm
 10. Điện thoại IP DS622 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)

  6.785.000 ₫
  Điện thoại IP DS622, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Tìm hiểu thêm
 11. Điện thoại VoIP DS612 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)

  4.830.000 ₫
  Điện thoại IP DS612, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Tìm hiểu thêm
 12. Điện thoại VoIP DS412 (4 account SIP và 1 cổng PSTN)

  4.577.000 ₫
  Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Tìm hiểu thêm
 13. Điện thoại VoIP DS312 (Dual mode - 2 account SIP và 1 cổng PSTN)

  4.255.000 ₫
  Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...Vừa dùng IP vừa dùng PSTN Tìm hiểu thêm
 14. Điện thoại VoIP DS212 (1 Account Sip và 1 PSTN)

  1.955.000 ₫
  Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...và đường trung kế PSTN hoặc máy lẻ tổng đài thường Tìm hiểu thêm
 15. Điện thoại IP ES620 (8 account SIP)

  6.256.000 ₫
  Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Tìm hiểu thêm
 16. Điện thoại IP ES610 (8 account SIP)

  5.083.000 ₫
  Điện thoại IP ES610, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Tìm hiểu thêm
 17. Điện thoại IP ES410 (4 account SIP)

  4.577.000 ₫
  Điện thoại IP ES410, 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

17 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang