Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại IP Panasonic

Xem như là Danh sách Dạng lưới

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Điện thoại IP Panasonic KX-TGP550

  0 ₫
  Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP550, kết nối lên tới 6 tay con, 3 cuộc gọi đồng thời, 8 tài khoản, Loa ngoài, Sử dụng cho mọi tổng đài IP Asterisk, Panasonic, LG, Siemens.. Tìm hiểu thêm
 2. Điện thoại IP không dây KX-TGP608 - 8 Tay con không dây

  30.429.000 ₫
  Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP608 với 8 tay con không dây, 8 cuộc gọi đồng thời, 8 tài khoản, Loa ngoài, Sử dụng cho mọi tổng đài IP, Màn hình mầu, 500 danh bạ, 20 cuộc gọi đi và 20 cuộc gọi đến Tìm hiểu thêm
 3. Điện thoại IP Panasonic KX-TPA60

  4.347.000 ₫
  Tay con IP không dây Panasonic KX-TPA60, Kết nối với bộ thu phát KX-TGP600, kết nối lên tới 8 tay con, 8 cuộc gọi đồng thời, 8 tài khoản, Loa ngoài, Sử dụng cho mọi tổng đài IP, Màn hình mầu, 500 danh bạ, 20 cuộc gọi đi và 20 cuộc gọi đến Tìm hiểu thêm
 4. Điện thoại IP Panasonic KX-TGP600

  8.096.000 ₫
  Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP600, kết nối lên tới 8 tay con, 8 cuộc gọi đồng thời, 8 tài khoản, Loa ngoài, Sử dụng cho mọi tổng đài IP, Màn hình mầu, 500 danh bạ, 20 cuộc gọi đi và 20 cuộc gọi đến Tìm hiểu thêm
 5. Tay con mở rộng KX-TPA50 điện thoại IP Panasonic KX-TGP550

  0 ₫
  Tay con mở rộng KX-TPA50 điện thoại IP Panasonic KX-TGP550, kết nối lên tới 6 tay con, 3 cuộc gọi đồng thời, 8 tài khoản, Loa ngoài, Sử dụng cho mọi tổng đài IP Tìm hiểu thêm
 6. Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100

  1.035.000 ₫
  Điện thoại IP KX-HDV100, màn hình hiển thị số 2,3", 1 cổng LAN, 1 tài khoản SIP, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, Tìm hiểu thêm
 7. Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

  1.449.000 ₫
  Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN PoE, 2 tài khoản SIP, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, Tìm hiểu thêm
 8. Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230

  0 ₫
  Điện thoại IP KX-HDV230, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN gigabit, 6 tài khoản SIP, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE, Tìm hiểu thêm
 9. Điện thoại IP Panasonic KX-UT113

  1.380.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT113, màn hình hiển thị số, 1 cổng LAN, 2 tài khoản SIP, âm thanh HD, Danh bạ 100 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE Tìm hiểu thêm
 10. Điện thoại IP Panasonic KX-UT123

  1.610.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT123, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 2 tài khoản SIP, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE Tìm hiểu thêm
 11. Điện thoại IP Panasonic KX-UT133

  3.220.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT133, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 4 tài khoản SIP, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE, 24 phím trạng thái, màn hình hiển thị 3 dòng Tìm hiểu thêm
 12. Điện thoại IP Panasonic KX-UT136

  4.462.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT136, màn hình hiển thị số, 2 cổng LAN, 4 tài khoản SIP, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE, 24 phím trạng thái, màn hình hiển thị 6 dòng Tìm hiểu thêm
 13. Điện thoại IP Panasonic KX-UT248

  6.394.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT248, màn hình hiển thị số 4,4", 2 cổng LAN Gigabit, 6 tài khoản SIP, Bluetooth, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE, Tìm hiểu thêm
 14. Điện thoại IP Panasonic KX-UT670

  13.363.000 ₫
  Điện thoại IP KX-UT670, màn hình hiển thị số 7", 2 cổng LAN Gigabit, 6 tài khoản SIP, Bluetooth, âm thanh HD, Danh bạ 500 log, Các phím chức năng, 30 log lịch sử cuộc gọi, hỗ trợ PoE, Tìm hiểu thêm
 15. Điện thoại IP Panasonic KX-HTG100

  3.105.000 ₫
  Điện thoại VoIP Panasonic KX-HTG100 chuẩn SIP, dùng với mọi loại tổng đài IP SIP như: Panasonic KX-TDE, Avaya, Asterisk, RT, Grandstream Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang