1.650.000 

Điện thoại IP kéo dài siemens A580, dùng với mọi loại tổng đài chuẩn SIP,…