Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC313: 3 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC312: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại KX-TGC310: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG6451-6: Gồm 1 mẹ cố định và 6 tay con di chuyển…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG6451-5: Gồm 1 mẹ cố định và 5 tay con di chuyển…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG6451-4: Gồm 1 mẹ cố định và 4 tay con di chuyển…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG6451-3: Gồm 1 mẹ cố định và 3 tay con di chuyển…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG6451-2: Gồm 1 mẹ cố định và 2 tay con di chuyển…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG2512-6: 6 tay con di động - Gọi giữa các tay con…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG2512-5: 5 tay con di động - Cho phép mở rộng tối…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG2512-4: 4 tay con di động - Cho phép mở rộng tối…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG2512-3: 3 tay con di động - Cho phép mở rộng tối đa…

1.200.000 

- Chức năng giống như điện thoại AS300 - Cấu hình ban đầu gồm: 01…

1.200.000 

- Màn hình LCD màu hổ phách, hiển thị ngày - giờ. - Danh bạ…

900.000 

Điện thoại Siemens Dect Gigaset. Made in Germany, cấu hình bao gồm 01 mẹ và…

900.000 

Điện thoại Siemens Dect Gigaset. Danh bạ lưu 50 tên và số điện thoại, nhớ…

Liên hệ

Điện thoại Dectphone thế hệ Eco. Chức năng trả lời tự động và ghi âm…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6712: 2 tay con di động. Mở rộng 6 tay con. Màn hình…