Liên hệ

Điện thoại KX-TG6711: 1 tay con di động. Mở rộng 6 tay con. Màn hình…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG2711: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Tay con mở rộng KX-TPA50 điện thoại IP Panasonic KX-TGP550, kết nối lên tới 6…

Liên hệ

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP550, kết nối lên tới 6 tay con, 3…

1.990.000 

DP710 - Tay con mở rộng cho điện thoại IP không dây DP715, sử dụng…

1.750.000 

Điện thoại kéo dài IP không dây DP715, sử dụng mọi tổng đài IP, mở…

Liên hệ

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP608 với 8 tay con không dây, 8 cuộc…

Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP801, Cự ly lên tới 5km, Kết nối tới 9…

Liên hệ

Tổng đài không dây Senao SP922, Cự ly lên tới 8km, Kết nối tới 90…

Liên hệ

Điện thoại trên biển ALCON CT458Y, Cự ly lên tới 200 KM, dùng kéo dài…

Liên hệ

Điện thoại kéo dài Senao 258, Kết nối lên đến 15 tay con, Gọi nói…

Liên hệ

Điện thoại GSM Panasonic gắn Sim di động trực tiếp KX-TW201, sử dụng cho mọi…

Liên hệ

Điện thoại kéo dài panasonic KX-TG9333. Trả lời tự động khi đi vắng. 3 tay…

Liên hệ

KX-TGA828: Tay con mở rộng dùng cho máy: KX-TG8280.

Liên hệ

Điện thoại KX-TG8280: Sản phẩm 2 line đầu vào. Hai bàn phím. Kết nối 6…

Liên hệ

KX-TGA731: Tay con mở rộng dùng cho máy: KX-TG7331, KX-TG7341.

Liên hệ

Điện thoại KX-TG7331: Thân mẹ có bàn phím và 1 tay con di động -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG7331: Thân mẹ có bàn phím và 1 tay con di động -…