Liên hệ

Điện thoại KX-TG6451: Gồm 1 mẹ cố định và 1 tay con di chuyển -…

Liên hệ

KX-TGA641: Tay con mở rộng dùng cho máy: KX-TG6411, KX-TG6412, KX-TG6451, KX-TG6461.

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6421: 1 tay con di chuyển - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6412: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại kéo dài KX-T6411, có đèn chiếu sáng bàn phím, mở rộng tối đa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG7511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6512: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6511: 1 tay con di động - điện thoại tiết kiệm năng lượng…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG5511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG2512: 2 tay con di động - Cho phép mở rộng tối…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG2511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1102: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại kỹ thuật số. Phần mềm như điện thoại di động. Nhớ 50 số…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1313: 3 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1312: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1311: 1 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…