Liên hệ

Điện thoại IP WiFI WP850 màn hình 5.7". Kết nối qua Wifi, Roaming tự động,…