Điện thoại khách sạn GHP620

Mã: GHP620

2 tài khoản sip, 2 Line

Màu Trắng

GDMS: Quản lý qua Cloud

Hội nghị âm thanh 3 bên

Nguồn PoE

Tùy chỉnh logo và thông tin khách sạn

Tương thích với các thiết bị trợ thình (HAC)

Bảo mật cấp độ doanh nghiệp, khởi động boot an toàn…

Liên hệ (giá chưa VAT)