Điện thoại khách sạn GHP621W

Mã: GHP621W

Điện thoại khác sạn màu Đen

Tích hơp WIFI

2 tài khoản sip, 2 Line

GDMS: Quản lý qua Cloud

Hội nghị âm thanh 3 bên

Nguồn: Adapter nguồn cổng Type-C

Tùy chỉnh logo và thông tin khách sạn

Tương thích với các thiết bị trợ thình (HAC)

Bảo mật cấp độ doanh nghiệp, khởi động boot an toàn…

Liên hệ (giá chưa VAT)