Liên hệ

Điện thoại cố định LG LKA220. Hiển thị số gọi đến. Nhớ 80 cuộc gọi…

Liên hệ

Điện thoại cố định LG LKA200. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa…

250.000 

Điện thoại cố định LG GS-460N. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa…

Liên hệ

Điện thoại cố định LG GS-460F. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa…