Liên hệ

Tay con IP không dây Panasonic KX-TPA60, Kết nối với bộ thu phát KX-TGP600, kết…

Liên hệ

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TGP600, kết nối lên tới 8 tay con, 8…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF320: Gồm 1 máy bàn và 1 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF316: Gồm 1 máy bàn và 6 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF315: Gồm 1 máy bàn và 5 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF314: Gồm 1 máy bàn và 4 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF313: Gồm 1 máy bàn và 3 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF312: Gồm 1 máy bàn và 2 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF310: Gồm 1 máy bàn và 1 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC316: 6 tay con di động - Đàm thoại 3 bên -…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC315: 5 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC314: 4 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC313: 3 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC312: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại KX-TGC310: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

1.350.000 

Điện thoại IP KX-HDV230, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN gigabit, 6…

990.000 

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130, màn hình hiển thị số 2,3", 2 cổng LAN PoE,…

880.000 

Điện thoại IP KX-HDV100, màn hình hiển thị số 2,3", 1 cổng LAN, 1 tài…