Liên hệ

Điện thoại sảnh khách sạn TS998A, mầu đen, không bàn phím, đèn báo cuộc gọi…

Liên hệ

Điện thoại sảnh khách sạn, không bàn phím, đèn báo cuộc gọi đến, chuông to,…