Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại gọi Skype

Cung cấp các loại điện thoại gọi qua mạng từ bất kỳ đâu,

- Cho phép gọi qua Skype, Yahoo, Googletalk, Hang out, Facebook...

- Cho phép gọi miễn phí giữa các điểm văn phòng trưc tiếp

- Cho phép chát messager qua Skype, Yahoo, Googletalk, Hang out, Facebook...

- Chỉ đơn giản cắm đường mạng vào là sử dụng được ngay lập tức 

Các dòng điện thoại IP

* Điện thoại IP Grandstream   *Điện thoại IP Video  *Điện thoại IP Wifi  *Điện thoại IP cầm tay *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang