Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại gọi Skype

Cung cấp các loại điện thoại gọi qua mạng từ bất kỳ đâu,

- Cho phép gọi qua Skype, Yahoo, Googletalk, Hang out, Facebook...

- Cho phép gọi miễn phí giữa các điểm văn phòng trưc tiếp

- Cho phép chát messager qua Skype, Yahoo, Googletalk, Hang out, Facebook...

- Chỉ đơn giản cắm đường mạng vào là sử dụng được ngay lập tức 

Các dòng điện thoại IP

* Điện thoại IP Grandstream   *Điện thoại IP Video  *Điện thoại IP Wifi  *Điện thoại IP cầm tay *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

7 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang