Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại Video call

- Cung cấp các loại điện thoại có hình, cho phép thực hiện các cuộc đàm thoại video call giữa 2 hoặc nhiều bên đồng thời.

- Thực hiện các cuộc gọi video call qua IP, qua tổng đài điện thoại IP hoặc qua Internet

Các dòng điện thoại IP

* Điện thoại IP Grandstream   *Điện thoại IP Video  *Điện thoại IP Wifi  *Điện thoại IP cầm tay *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

9 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang