Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại Video call

- Cung cấp các loại điện thoại có hình, cho phép thực hiện các cuộc đàm thoại video call giữa 2 hoặc nhiều bên đồng thời.

- Thực hiện các cuộc gọi video call qua IP, qua tổng đài điện thoại IP hoặc qua Internet

Các dòng điện thoại IP

* Điện thoại IP Grandstream   *Điện thoại IP Video  *Điện thoại IP Wifi  *Điện thoại IP cầm tay *Điện thoại hội nghị

Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang