2 tài khoản SIP, 2 Lines, 6 phím có thể lập trình Liên hệ

Điện thoại khách sạn GHP620W màu trắng Tích hơp WIFI 2 tài khoản sip, 2…