28.500.000 

Thiêt bị tạo nhóm hội nghị đa điểm, cho phép thiết lập nhóm hội nghị…

24.900.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 16 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

17.900.000 

Điện thoại hội nghị Polycom IP7000, Cho phép kết nối hội nghị VoIP với bất…

14.900.000 

Điện thoại hội nghị IP polycom soundstation IP 6000 với 3 Mic tích hợp sẵn,…

14.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom VTX1000 với 3 Mic tích hợp sẵn trên thân máy…

14.500.000 

Điện thoại hội nghị IP ACT-50, Thoại hội nghị Voip và Analog đồng thời, Với…

13.900.000 

Điện thoại hội nghị SB3014. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc…

13.500.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 8 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 Ex với 3 Mic tích hợp sẵn trên…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị panasonic KX-NT700, 4 Mic tích hợp sẵn (cho phép mở rộng…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000B Ex. Gồm 3 mic trên thân và 2…

12.500.000 

Điện thoại hội nghị Polycom IP5000, Cho phép kết nối hội nghị VoIP với bất…

11.900.000 

Điện thoại hội nghị IP polycom soundstation IP 4000 với 3 Mic tích hợp sẵn,…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…

9.500.000 

Điện thoại hội nghị IP GAC2500, hội nghị 7 bên đồng thời, Thoại hội nghị…

8.800.000 

Máy ghi âm điện thoại AR210 - Ghi âm 2 line. Tự động ghi âm…

8.500.000 

Mic đa hướng dùng cho hội nghị Infocus cho phòng họp từ 6-10 người. Kết…