Liên hệ

Điện thoại KX-TG6512: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG6511: 1 tay con di động - điện thoại tiết kiệm năng lượng…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG5511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TG2512: 2 tay con di động - Cho phép mở rộng tối…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG2511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1102: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại kỹ thuật số. Phần mềm như điện thoại di động. Nhớ 50 số…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1313: 3 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1312: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

Liên hệ

Điện thoại KX-TG1311: 1 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay…

1.600.000 

Bàn giám sát 32 phím trạng thái, dùng cho các tổng đài IP, kết hợp…

2.950.000 

Điện thoại IP DS622, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

2.100.000 

Điện thoại IP DS612, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.990.000 

Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.850.000 

Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.200.000 

Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng…

2.720.000 

Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…