2.100.000 

Điện thoại IP DS612, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.990.000 

Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.850.000 

Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng,…

1.200.000 

Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng…

2.720.000 

Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

2.210.000 

Điện thoại IP ES610, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

1.990.000 

Điện thoại IP ES410, 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển…

1.850.000 

Điện thoại IP ES310, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển…

890.000 

Điện thoại IP ES210, Chuẩn SIP, 2 cổng mạng, Cổng cắm tai nghe RJ9, Âm…

Liên hệ

Mic mở rộng cho điện thoại hội nghị Polycom, Panasonic NT700 và điện thoại hội…

14.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom VTX1000 với 3 Mic tích hợp sẵn trên thân máy…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 Ex với 3 Mic tích hợp sẵn trên…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp…

12.900.000 

Điện thoại hội nghị panasonic KX-NT700, 4 Mic tích hợp sẵn (cho phép mở rộng…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị panasonic KX-TS730, 4 Mic tích hợp sẵn, 1 loa âm thanh…

28.500.000 

Thiêt bị tạo nhóm hội nghị đa điểm, cho phép thiết lập nhóm hội nghị…

24.900.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 16 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

13.500.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 8 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…