28.500.000 

Thiêt bị tạo nhóm hội nghị đa điểm, cho phép thiết lập nhóm hội nghị…

24.900.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 16 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

13.500.000 

Thiết bị tạo nhóm hội nghị 8 bên, cho phép 8 bên thoại hội nghị…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 5 MIC tích hợp sẵn, độ nhậy…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, độ nhậy…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, cho phép…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy Mid với 1 mic ngoài, độ nhậy của míc 4…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy với 3 mic ngoài, độ nhậy của míc 3 mét.…

Liên hệ

Điện thoại hội nghị meeteasy với 1 mic ngoài, độ nhậy của míc 3 mét,…

Liên hệ

Máy điện thoại 2 line - Đàm thoại hội nghị ba bên với 2 line…

880.000 

Điện thoại KX-T2378 2 line vào: Màn hình hiển thị gọi đến và đi -…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS580: Màn hình hiển thị gọi đến và đi - Loa ngoài đàm…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS880: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS600: Hiển thị số gọi đến lưu 50 số - Đàm thoại loa…

Liên hệ

Điện thoại KX-TS520: Bàn phím to dễ sử dụng - Màn hình hiển thị số…

Liên hệ

Điện thoại KX-TSC11: Hiển thị số gọi đến và đi - 3 phím gọi nhanh…

Liên hệ

Chỉnh âm lượng chuông của máy. Gọi lại số gần nhất. Quay số nhanh 10…

550.000 

Điện thoại Panasonic KX-T2375: Thoại loa ngoài - Màn hình hiển thị - Đèn báo…