1.590.000 

Trạm thu phát không dây DP750, Hỗ trợ PoE không cần cắm nguồn, kết nối…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF320: Gồm 1 máy bàn và 1 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF316: Gồm 1 máy bàn và 6 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF315: Gồm 1 máy bàn và 5 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF314: Gồm 1 máy bàn và 4 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF313: Gồm 1 máy bàn và 3 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF312: Gồm 1 máy bàn và 2 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGF310: Gồm 1 máy bàn và 1 tay con di động, Danh…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC316: 6 tay con di động - Đàm thoại 3 bên -…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC315: 5 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC314: 4 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC313: 3 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại Panasonic KX-TGC312: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con-…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2135 với 4 tài khoản, màn hình mầu 2.8", Hiển thị số…

Liên hệ

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B với 3 mic ngoài, độ nhậy…

Liên hệ

Mic đa hướng điện thoại hội nghị Mvoice 9000B với 3 mic ngoài, độ nhậy…

12.800.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000B Ex. Gồm 3 mic trên thân và 2…

10.550.000 

Mic hội nghị đa hướng Mvoice 8000 B. Gồm 3 mic trên thân và loa…