Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điền kiện trở thành đại lý của Thiên An

Để trở thành đại lý của chúng tôi, quý Đại lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là khách hàng có đơn hàng thứ 3 trở đi.

2. Khách hàng lấy hàng thường xuyên và có ít nhất 1 đơn hàng mỗi tháng.

3. Mỗi đơn hàng không thấp hơn 2 triệu đồng.

4. Là khách hàng mua đi bán lại.