EB2/10 – Card 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ

Mã: EB2/10

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

2.200.000  (giá chưa VAT)