EB800 – Card 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190

Mã: EB8/00

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện EB800, Dùng cho dòng tổng đài điện thoại nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

1.580.000  (giá chưa VAT)