Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị ATA - Gateway FXS

Mô hình kết nối thiết bị ATA 2-48 cổng của Grandstream với các nhà mạng ở Vietnam

Tín hiệu thoại và internet sẽ được truyền qua đường cáp quang, đến router (Modem) được tách ra, cổng 4 dùng cho thoại gắn vào bộ ATA (2-48) cổng, các cổng còn lại dùng cho internet

Mô hình kết nối ATA

Xem như là Dạng lưới Danh sách

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang