4.990.000 

Thiết bị ATA 8 cổng HT818, 8 cổng ra Analog (FXS), 1 Wan/1 Lan gigabit,…

3.000.000 

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ…

1.750.000 

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ…

1.500.000 

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog.…

12.375.000 

Card gateway 16 máy lẻ analog GXW4416, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

23.000.000 

Card gateway 32 máy lẻ analog GXW4432, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

18.250.000 

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

30.625.000 

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

30.625.000 

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4248, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

23.000.000 

Card gateway 32 máy lẻ analog GXW4232, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

18.250.000 

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4224, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

12.375.000 

Card gateway 16 máy lẻ analog GXW4216, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

1.990.000 

Thiết bị ATA 4 cổng HT704, Chuyển đổi từ IP ra 4 cổng máy lẻ…

1.450.000 

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT702.  Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog.…

3.000.000 

Card tổng đài IP GXW4004. Chuyển đổi 4 cổng IP Sip ra 4 điện thoại…

18.250.000 

Card chuyển đổi 24 cổng IP Sip ra 24 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều…

4.990.000 

Bộ chuyển đổi ATA 8 cổng FXS. Chuyển đổi từ IP sang 8 cổng điện…