Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Gateway E1 - PRI, SS7, MFC R2

Gateway giao tiếp đường E1 (PRI/R2/SS7) từ 30 đến 120 kênh

a/ Trường hợp nhà mạng cấp SIP (Siptrunk) qua cáp quang đến phía khách hàng -> tại khách hàng dùng bộ chuyển đổi SIP<->E1 đầu ra E1 kết nối vớ tổng đài nội bộ của khách hàng

Kết nối đường E1

b/ Trường hợp nhà mạng cấp E1, phía khách hàng sử dụng tổng đài giao tiếp Sip (Siptrunk)

Kết nối đường E1

Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang