Gateway E1 - PRI

Liên hệ

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy…

18.500.000 

Tổng đài chạy backup tự động HA100, kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510…

Liên hệ

Gateway E1 GXW4504 - 120 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

48.000.000 

Gateway E1 GXW4502 - 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

23.900.000 

Gateway E1 GXW4501 - 30 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

88.000.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh…

39.500.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh…

24.500.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn…

18.500.000 

Gateway giao tiếp E1 - TE200, 2 luồng E1 60 kênh đồng thời. Hỗ trợ…

11.500.000 

Gateway giao tiếp E1 - TE100-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo…

Liên hệ

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo…

Liên hệ

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo…

Liên hệ

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo…