49.500.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AS400. Sử dụng ổ cứng HDD. Ghi âm…

2.550.000 

Máy ghi âm điện thoại AR100, Tự động ghi âm gọi đến và đi, Thời…

2.850.000 

Máy ghi âm điện thoại AR120, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…

Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại AR2PRI, Ghi âm 2 luồng E1-ISDN PRI30 - 60 kênh.…

Liên hệ

Máy ghi âm điện thoại ARPRI, Ghi âm luồng E1-ISDN PRI30. Không cần kết nối…

8.800.000 

Máy ghi âm điện thoại AR210 - Ghi âm 2 line. Tự động ghi âm…

53.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR3200, ghi âm 32 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

42.000.000 

Máy ghi âm điện thoại AR2400, ghi âm 24 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

33.400.000 

Máy ghi âm điện thoại AR1600, ghi âm 16 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

19.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR800, ghi âm 8 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

9.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR400, ghi âm 4 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

6.900.000 

Máy ghi âm điện thoại AR200, ghi âm 2 đường thoại hoặc âm thanh. Không…

Liên hệ

Máy ghi âm 1 đường điện thoại TX100L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

2.850.000 

Máy ghi âm điện thoại AR110, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và…

6.900.000 

Máy ghi âm 2 đường điện thoại AJ2L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

Liên hệ

Card mở rộng 8 kênh ghi âm KX8 cho máy ghi âm AK8, cho phép…

33.800.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AK8. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

22.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8LH. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…