Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Ghi âm phát thông báo

Trước khi ghi âm cuộc gọi tự động phát thông báo cho khách hàng biết cuộc gọi sẽ bị ghi âm:

Ví dụ: Khi khách hàng gọi đến trước khi đàm thoại sẽ có câu thống báo phát ra"Cuộc gọi của quý khách sẽ được ghi âm"


Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang