49.500.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AS400. Sử dụng ổ cứng HDD. Ghi âm…

Liên hệ

Máy ghi âm 1 đường điện thoại TX100L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

6.900.000 

Máy ghi âm 2 đường điện thoại AJ2L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

Liên hệ

Card mở rộng 8 kênh ghi âm KX8 cho máy ghi âm AK8, cho phép…

33.800.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AK8. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

22.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8LH. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

17.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

13.500.000 

Máy ghi âm 8 đường điện thoại AQ8. Sử dụng thẻ nhớ SD. Ghi âm 8…

19.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4HL. Màn hình cảm ứng. Sử dụng ổ cứng…

11.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4L. Màn hình cảm ứng. Sử dụng thẻ nhớ…

10.900.000 

Máy ghi âm 4 đường điện thoại AQ4. Sử dụng thẻ nhớ SD. Ghi âm 4…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504, phát thông báo trước khi cuộc…