Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

GHI ÂM PHÒNG HỌP

Giải pháp ghi âm các cuộc giao dịch khách hàng, ghi âm phòng họp hội thảo

- Cho phép ghi âm bất kỳ các cuộc giao dịch nào với khách hàng tại các trung tâm tư vấn, trung tâm giao tiếp khách hàng

- Ghi âm các phòng họp, phòng hội thảo cho mọi kích cỡ địa hình

- Ghi âm lại các bài giảng của giáo viên

 Ghi âm phòng họp

Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang