Liên hệ

Thiết bị gateway 64 sim di động Uniway2000-64 SIM, 64 cuộc gọi đồng thời, cho…

65.000.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

28.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

18.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

10.900.000 

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

Liên hệ

Thiết bị gateway 56 sim di động Uniway2000-56 SIM, 56 cuộc gọi đồng thời, cho…

28.000.000 

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động TG1600, kết nối mọi tổng đài…

2.900.000 

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động TG100, kết nối mọi tổng đài…

15.500.000 

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động TG800, kết nối mọi tổng đài…

8.900.000 

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động TG400, kết nối mọi tổng đài…

Liên hệ

Bộ giao tiếp Sim di động 1 kênh giải tần GSM FWT-C800, Có Pin backup,…

55.000.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G, Sử dụng cho mọi tổng…

24.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G, Sử dụng cho mọi tổng…

17.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G, Sử dụng cho mọi tổng…

17.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G, Sử dụng cho mọi tổng…

2.250.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G, Sử dụng cho mọi tổng…

Liên hệ

Thiết bị gateway 48 sim di động Uniway2000-48 SIM, 48 cuộc gọi đồng thời, cho…

Liên hệ

Thiết bị gateway 40 sim di động Uniway2000-40 SIM, 40 cuộc gọi đồng thời, cho…