68.000.000 

Thiết bị SIM 4G 32 cổng SMG4000-C32LC1, kết nối 32 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

65.000.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

55.000.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G, Sử dụng cho mọi tổng…

34.200.000 

Thiết bị SIM 4G 16 cổng SMG4016-16LC, kết nối 16 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

28.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

28.000.000 

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động TG1600, kết nối mọi tổng đài…

24.600.000 

Thiết bị SIM 4G 8 cổng SMG4008-8LC, kết nối 8 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G.…

24.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G, Sử dụng cho mọi tổng…

18.800.000 

Thiết bị SIM 4G SMG4004-4LC, kết nối 4 SIM di động chuẩn 2G,3G,4G. Kết nối…

18.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

17.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G, Sử dụng cho mọi tổng…

17.500.000 

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G, Sử dụng cho mọi tổng…

16.800.000 

Card kết nối 8 SIM di động, kết nối vào server Uniway2000, cho phép mở…

15.500.000 

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động TG800, kết nối mọi tổng đài…

10.900.000 

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

9.500.000 

Bộ giao tiếp Sim di động 8 kênh giải tần GSM, Có backup, 8 cổng…

8.900.000 

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động TG400, kết nối mọi tổng đài…

5.900.000 

Bộ giao tiếp Sim di động 1 kênh giải tần GSM, Có backup, 2 cổng…