Thiết bị hội nghị truyền hình dùng cho họp trực tuyến

Hệ thống thiết bị họp trực tuyến chuyên dụng, bảo mật mọi cuộc họp

Liên hệ

Bộ chuyển mạch kết nối 8 mic cổ ngỗng dùng cho hội họp kết nối…

Liên hệ

Camera hội nghị truyền hình YT6100A-20-U2; Camera 2Mpixel, Zoom 20X, quay/quét 180/90 độ, chuẩn 1080p/60fps,…

Liên hệ

Phần mềm hội nghị truyền hình chạy trên Smartphone (Android/IOS), kết nối từ bất kỳ…

Liên hệ

Phần mềm hội nghị truyền hình 300 điểm cầu, kết nối Window, Mac, Android, IOS,…

Liên hệ

Phần mềm hội nghị truyền hình 200 điểm cầu, kết nối Window, Mac, Android, IOS,…

Liên hệ

Phần mềm họp trực tuyến Cloud IPVideotalk, hỗ trợ 150 điểm cầu đồng thời, kết…

Liên hệ

Phần mềm họp trực tuyến Cloud IPVideotalk, hỗ trợ 100 điểm cầu đồng thời, kết…

Liên hệ

Phần mềm họp trực tuyến miễn phí IPVideotalk, hỗ trợ 50 điểm cầu đồng thời,…

Liên hệ

Camera hội nghị truyền hình UV5100A-20-U2; Camera 2Mpixel, Zoom 20X, quay/quét 180/90 độ, chuẩn 1080p/60fps,…

Liên hệ

Camera hội nghị truyền hình UV5100A-10-U2; Camera 2Mpixel, Zoom 10X, quay/quét 180/90 độ, chuẩn 1080p/60fps,…

4.500.000 

Mic không dây GMD1208, tích hợp 8 microphone bên trong, kết nối không dây wifi…

9.900.000 

Thiết bị họp trực tuyến GVC3212, 2 míc tích hợp sẵn, kết nối Wifi, cổng…

6.210.000 

Mic không dây KSU4X - Gồm 4 mic không dây, kết nối không dây với…

5.290.000 

Mic không dây KSU3X - Gồm 3 mic không dây, kết nối không dây với…

4.140.000 

Mic không dây KSU2X - Gồm 2 mic không dây, kết nối không dây với…

2.800.000 

Mic cổ ngỗng không dây KSU1X - 1 mic không dây, kết nối không dây…