Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream.

Tại sao phải cấu hình LDAP? Cấu hình  LDAP để đồng bộ danh bạ số máy nhánh trên tổng đài xuống điện thoại.

Các bước cấu hình như sau.

Bước 1: Truy cập địa chỉ ip tổng đài UCM của bạn

Vào System settings --> Ldap server --> LDAP Phonebook Add

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Tiếp đến vào Phonebook Download Configurations cấu hình như sau.

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

  • LDAP Server: UCM
  • Server address: địa chỉ của tổng đài
  • Base: dc=pbx,dc=com sau đó save lại rồi thay thế lại bằng ou=UCM,dc=pbx,dc=com (Phonebook DN)
  • User Nam và Password: bỏ trống
  • Filter: (|(CallerIDName=%)(AccountNumber=%))
  • LDAP Name Attributes: CallerIDName Email Department FirstName LastName
  • LDAP Number Attributes: AccountNumber MobileNumber HomeNumber Fax
Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn Save lại nếu báo thành công như bên dưới là ok
Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Khi đó các bạn vào Edit để xem các thông tin đã được cập nhật lên tổng đài

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Các bạn cũng có thể vào Add Contact và khi số điện thoại AccountNumber gọi đến nó sẽ hiển thị CallerID Name: Chính là tên khách hàng minh muốn hiển thị trên điện thoại IP.

Các bạn cũng có thể Export phonebook về làm theo mẫu và Import  phonebook lên tổng đài

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Bước 2: Cài đặt Ldap trên điện thoại

Đăng nhập vào điện thoại IP vào CONTACTS --> LDAP điền các thông tin như hình dưới.

Dưới dây là mình cài đặt điện thoại GXP1610

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Hoặc trên điện thoại WP820 cài đặt như hình

Hướng dẫn cấu hình LDAP trên tổng đài Grandstream

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.