Hướng dẫn update firmware tổng đài Grandstream

Hướng dẫn update firmware tổng đài IP Grandstream

1. Backup dữ liệu

Bước 1: Vào Maintenance -> Backup -> Backup/Restore -> Creat new backup -> backup dữ liệu cần thiết (Chú ý cắm thẻ nhớ hoặc ổ cứng để có thể backup file lớn)

Bước 2: Tải file backup về máy tính

2. Update firmware

Bước 1: Kiểm tra firmware đang dùng: Vào Status -> System networks -> General xem firmware như hình sau:

Update firmware tổng đài IP

Bước 2: Kết nối thẻ SD hoặc ổ cứng gắn cổng USB vào tổng đài

Bước 3: Update firmware

Tải firmware:

– Cho dòng UCM6102/6104/6108/6116: Firmware tổng đài Grandstream UCM61xx

– Cho dòng UCM6202/6204/6208: Firmware tổng đài Grandstream UCM62xx

– Cho dòng UCM6510: Firmware tổng đài Grandstream UCM6510

a. Nếu firmware tổng đài đang dùng > 1.0.10.xx thì bạn update trực tiếp lên bằng cách: Vào Maintenance -> Upgrade -> chọn như hình rồi chọn file để update

Update firmware tổng đài IP1

b. Nếu firmware tổng đài đang dùng <1.0.9.xx thì update tuần tự thứ tự như sau

* Bước 3.1: Update lên firmware 1.0.9.97 (khoảng 10 phút)

* Bước 3.2: Update lên firmware 1.0.10.44 chú ý trong này có 2 file

+ Update file ucm6100dpt.bin trước (10 phút) -> sau khi update xong dùng trình duyệt khác để update tiếp cái sau

+ Rồi update lên file ucm6100fw.bin (10 phút)

* Bước 3.3: Update lên firmware 1.0.12.19

3. Restore lại file đã backup ở Bước 1

Vào Maintenance -> Backup -> Backup/Restore -> Upload backup file -> chọn file upload lên rồi chọn Restore để khôi phục lại

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.